Auteursrecht betekent letterlijk: het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit werk openbaar te maken of te verveelvoudigen. Dit geldt onder meer voor boeken, kunstwerken en gedichten, maar ook voor artikelen, slogans, foto’s en voor webdesign. Kortom; iets dat iemand heeft verzonnen, is beschermd.

Het auteursrecht ontstaat automatisch en heeft een geldigheid van 70 jaar. Ben je in dienst van een bedrijf en maak je iets uit hun naam dan ligt het auteursrecht bij het bedrijf en niet bij de werknemer, maar ben je freelancer en werk je in opdracht, dan ligt het auteursrecht bij jou. Laat je als bedrijf een logo ontwikkelen door een ontwerpbureau, dan heeft het ontwerpbureau het auteursrecht.

Iemands werk gebruiken

Als je iemands werk wilt gebruiken dan moet hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd worden en meestal moet hiervoor ook een vergoeding worden betaald. Neem je teksten, foto’s of een design over of gebruik je het voor een ander doel dan waar het voor bestemd is, dan wordt dit bestempeld als plagiaat of piraterij. In een civiele procedure kan de auteursrechthebbende een schadevergoeding of een sanctie eisen. En deze zijn niet mis.

Wordt opzettelijk inbreuk gepleegd, dan kan een gevangenisstraf van maximaal zes maanden of een geldboete van maximaal € 11.345,- geëist worden.

Gebeurt de inbreuk bedrijfsmatig dan is de maximale gevangenisstraf vier jaar en de geldboete maximaal € 45.378,-

Iemand die niet opzettelijk inbreuk pleegt, maar het wel had kunnen weten dat wat hij deed niet mocht, kan een geldboete krijgen van maximaal € 4537,80.